Duurzaam wonen

Wanneer u kiest voor een woning in De Tuinen van Hornmeer dan is uw woning helemaal klaar voor de toekomst. De woningen zijn duurzaam ontwikkeld. Duurzaamheid betekent vooral zinvol omgaan met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing en comfort voor u. 

De woningen worden aardgasvrij. Dat betekent dat de woningen op een duurzame warmtebron worden aangesloten. Dat minimaliseert de CO2 uitstoot en u draagt met deze woning bij aan een beter klimaat.

Klimaatadaptief wonen 

Rekening houden met klimaatverandering

De klimaatverandering is overal voelbaar en zichtbaar: wateroverlast door piekbuien, lage waterstand en droge grond door lange perioden van droogte en hittegolven die voor extra warmte zorgen op versteende plekken.. 

Met de bewoners als middelpunt vormen we een klimaatbestendige inrichting die niet alleen water opneemt, planten voedt, dieren lokt en de temperatuur reguleert, maar bovendien een aangename woonomgeving creëert.

Opvang water en voorkomen van te veel hitte 

Wij hebben zoveel mogelijk voorzieningen opgenomen in de nieuwe wijk om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor zowel het kwelwater uit De Poel alsmede voor de opvang van stortbuien.  Er is daarom veel groen en water geïntegreerd. Er komen o.a. wadi’s, groene daken en erfafscheidingen en onverharde oppervlakten. Groen biedt verkoeling en zorgt ervoor dat het water goed weg kan. Door deze maatregelen wordt niet alleen de Tuinen van Hornmeer klimaatadaptief, maar biedt het ook de mogelijkheid om de omliggende buurt Rainproof te maken. 

U kunt hier zelf nog aan bijdragen door de tuin zoveel mogelijk groen en water doorlaatbaar te maken met zo weinig mogelijk verharding. Bijvoorbeeld in een verhouding 2/3e groen/doorlaatbaar en 1/3e verharding. 

Biodiversiteit stimuleren 

Versterken van de natuurlijke omgeving 

Nog een reden om de tuin zo groen mogelijk aan te leggen is het aantrekken van zoveel mogelijk variatie aan leven in de vorm van planten en dieren. In de gevels is bovendien voldoende ruimte voor biodiversiteit met nestkasten, groene inpassingen voor dierlijke schuilplaatsen en groene hagen. 


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring