Reeds in verkoop! 10 verandawoningen, 13 parkwoningen, 6 tuinwoningen, 6 herenhuizen en 2 vrijstaande villa’s. Er zijn nog enkele woningen te koop! Bekijk de actuele beschikbaarheid op de pagina het plan >>

 

De inschrijving voor de sociale koopwoningen is gesloten.

De Tuinen van Hornmeer 

Een wijk voor iedereen

Aan de Meervalstraat in Aalsmeer komt een groene en waterrijke woonwijk: De Tuinen van Hornmeer. 

In totaal komen er 80 woningen waarvan 37 vrije sector woningen in een mooie mix van o.a. verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s. Daarnaast komen er sociale koopwoningen voor starters en levensloopbestendige appartementen. De 12 sociale koopwoningen zijn op 21 maart a.s in verkoop gegaan. De inschrijving voor deze woningen is gesloten! De 31 appartementen gaan op een later moment in verkoop.

De woningen zijn gelegen op eigen grond, dus geen erfpacht van toepassing.

Dit wordt echt een bijzonder plekje, waar spelen, bewegen en ontmoeten centraal staan. Kinderen spelen hier lekker buiten, terwijl buren elkaar ontmoeten en gezellig een praatje maken. 

In het hele plan is er veel aandacht voor groenbeleving en duurzaam wonen. Bij de inrichting van het plan is veel aandacht besteed aan het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in een groene omgeving. De Tuinen van Hornmeer krijgt meerdere pleintjes, tuinen en speelplekken.. 

Wie van natuur, geborgenheid en bijzondere architectuur houdt, valt zonder twijfel voor De Tuinen van Hornmeer.

 

 

20
Mar

Deze week zijn er door een gespecialiseerd bedrijf meerdere bomen gekapt op de projectlocatie om ruimte te creëren voor de toekomstige woningen. Daarnaast zal er in samenwerking met de gemeente op korte termijn worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein.

 Vervolgtrajecten verkoop

Op dinsdag 21 maart om 17.00 uur gaan de twaalf sociale koopwoningen in verkoop . Daaropvolgend zullen de 31 appartementen op een later moment in de verkoop worden gebracht.

..

Lees meer

14
Nov

De Tuinen van Hornmeer wordt een groene, duurzame en waterrijke woonwijk aan de Meervalstraat in Aalsmeer. De Tuinen van Hornmeer wordt een wijk voor iedereen. 

In totaal komen er 80 woningen, waarvan 37 vrije sector woningen in een mooie mix van o.a. 10 verandawoningen, 13 parkwoningen, 6 tuinwoningen, 6 herenhuizen en 2 vrijstaande villa’s. Daarnaast komen er sociale koopwoningen voor starters en levensloopbestendige appartementen. De 12 sociale koopwoningen en 31 appartementen gaan op een later moment in..

Lees meer

20
Sep

Afgelopen woensdag 14 september 2022 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het Raadhuis van de gemeente Aalsmeer. Omwonende die dichtbij de project locatie wonen waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn er 5 verschillende posters gepresenteerd met de nadruk op verkaveling, programma, parkeren, bomen, waterhuishouding, architectonisch ontwerp, planning, veiligheid tijdens de bouwfase, aanrijroute bouwverkeer en informatie over de bouwwerkzaamheden. Er waren veel positieve reacties op het nieuwbouwplan, voornamelijk op het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp. 

De planning..

Lees meer

12
Sep

Op donderdag 15 september wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd om de plannen voor de nieuwbouw aan de Meervalstraat aan u te laten zien.

De inloopbijeenkomst is in het raadhuis van Aalsmeer van 19.00 tot 20.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De gemeente en ontwikkelaar Thunnissen laten u het uitgewerkte plan zien met tekeningen en impressies. Ook geven we informatie over de vervolgstappen, de planning, de waterhuishouding en hoe er tijdens het bouwproces omgegaan..

Lees meer

22
Sep

Via een meervoudig onderhandse tender procedure heeft de gemeente Aalsmeer Thunnissen als winnaar geselecteerd om op de locatie aan de Meervalstraat woningbouw te ontwikkelen en te realiseren. Het ontwikkelingsplan met 80 woningen, genaamd ‘De Tuinen van Hornmeer’, heeft Thunnissen in samenwerking met B+B (Stedenbouwkundige/landschapsarchitect), Studio Pallesh (Architect) en Van Manen (Architect) opgesteld. Het team had de winnende totaal score, waarbij prijs en kwaliteit werden meegewogen.

De visie van het plan is om een ontwerp te maken..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring