Aanmelden als belangstellende is mogelijk. Wij houden u dan op de hoogte van dit plan en informeren u zodra de verkoop van de woningen start.

De Tuinen van Hornmeer 

Een wijk voor iedereen

Aan de Meervalstraat in Aalsmeer komt een groene en waterrijke woonwijk: De Tuinen van Hornmeer. 

De Tuinen van Hornmeer biedt woonplezier aan bewoners in elke levensfase. Voor elke doelgroep is er een woningtype naar keuze. Er komt een mooie mix van woningen voor gezinnen, starters en ouderen om ze de mogelijkheid te geven door te stromen. Het woningaanbod bestaat o.a.  uit sociale en vrije sector woningen, betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige appartementen voor 65 plussers. 

Dit wordt echt een bijzonder plekje, waar spelen, bewegen en ontmoeten centraal staan. Kinderen spelen hier lekker buiten, terwijl buren elkaar ontmoeten en gezellig een praatje maken. 

In het hele plan is er veel aandacht voor groenbeleving en duurzaam wonen. Bij de inrichting van het plan is veel aandacht besteed aan het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in een groene omgeving. De Tuinen van Hornmeer krijgt meerdere pleintjes, tuinen en speelplekken.. 

Wie van natuur, geborgenheid en bijzondere architectuur houdt, valt zonder twijfel voor De Tuinen van Hornmeer.

Wilt u op de hoogte blijven?

Deze website is bedoeld om u een impressie te geven van De Tuinen van Hornmeer en u alvast een beetje ‘verliefd’ te laten worden op misschien wel uw nieuwe woonplek!

Aanmelden als belangstellende is mogelijk. Wij houden u dan op de hoogte van dit plan en informeren u zodra de verkoop van de woningen start.

Planning

Op dit moment is de planning om in het derde of vierde kwartaal van 2022 de omgevingsvergunning aan te vragen. Naar verwachting start in het vierde kwartaal van 2022 de verkoop van de woningen. Vervolgens starten we in het tweede kwartaal van 2023 met de bouw van de woningen. 

 


© Thunnissen Groep 2022
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring